Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Kako da stranac otvori firmu u Srbiji?

Nemate srpsko državljanstvo, a želite da otvorite firmu u Srbiji? Može.
Kako da stranac otvori firmu u Srbiji?
3 Mart 2023
1 pregleda

Pitate se kako stranac može da otvori firmu u Srbiji? Može i to. U ovom tekstu ćemo vam dati odgovore na neka od najčešćih pitanja koja stranci postavljaju u Republici Srbiji.


Firmu sa sedištem u  Srbiji, pored građana naše zemlje mogu da osnuju i strani državljani. Za registraciju firme u Republici Srbiji ne postoje bilo kakve razlike u pogledu države iz koje stranci dolaze. Uslovi su isti za sve. Strano fizičko lice može biti osnivač DOO, a može se registrovati i kao preduzetnik. Za stranca koji je osnivač preduzeća kao dokaz o identitetu podnosi se fotokopija pasoša.


Za samu registraciju osnivanja u Agenciji za privredne registre (APR) ne postoje dodatni uslovi koji se nameću stranim osnivačima.


Šta vam je sve potrebno za registraciju firme u Srbiji?

Postupak registracije podrazumeva da se Agenciji za privredne registre dostavi propisana dokumentacija koja je ista kao i za državljane Republike Srbije. Da se ne biste vraćali više puta, najbolje je da unajmite knjigovodstvenu agenciju, koja će vam pomoći u sakupljanju potrebne dokumentacije i njenom popunjavanju.Dokumentacija za osnivanje privrednog društva ili preduzetničke radnje, ista je bez obzira na to ko je osnivač. Spisak dokumenata se može pronaći na sajtu Agencije za privredne registre.


Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) potrebno je dostaviti:

- Popunjenu registracionu prijavu osnivanja
- Osnivački akt na kojem su potpisi notarizovani, a ako je potpisan i notarizovan u inostranstvu, treba da ima apostil, ili u zavisnosti od zemlje u kojoj je notarizovan, možda će morati da ima i punu legalizaciju
- Dokaz o identitetu članova društva (za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu u Republici Srbiji)
- Odluka o imenovanju zastupnika društva (ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom)
- Potvrdu banke o uplati novčanog uloga, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga (ako se ulog uplaćuje/unosi u društvo pre registracije)
- Dokaz o uplati naknade


Agencija će Vam izdati rešenje o registraciji u roku od 5 dana od podnošenja zahteva. U rešenju o registraciji firme se nalazi Vaš poreski identifikacioni broj (PIB) koji Vam je neophodan za sve poslovne transakcije. PIB vam dodeljuje Poreska uprava, a prijavu poreskoj upravi obavlja APR umesto Vas.


Veoma je važno znati da sva dokumentacija koju stranci dostavljaju iz svojih matičnih država, mora da bude u odgovarajućoj formi i prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog lica. Ukoliko  se radi o preduzetniku, stranac mora da ima privremeni boravak u RS i radnu dozvolu. APR neće tražiti ovu dokumentaciju, ali ako ista ne postoji postojaće problemi sa otvaranjem računa i izdavanjem PIB-a. Prilikom registracije firme, neophodno je registrovati adresu sedišta firme. Nakon registracije firme u APR-u, u roku od 15 dana, firma je u obavezi da izvrši registraciju stvarnih vlasnika. Firmu se može registrovati bez digitalnog potpisa direktora, ali nakon registracije firme direktor mora izvaditi digitalni potpis radi registracije stvarnih vlasnika, kao i radi potpisivanja završnog računa firme.Mnoge banke traže da registracija stvarnih vlasnika bude urađena pre otvaranja računa u banci. To znači da Vam mnoge banke neće otvoriti tekući račun firme ako registracija stvarnih vlasnika nije urađena.

 

Da li vam je potrebno poresko i finansijkso savetovanje?

Poresko savetovanje je namenjeno svim poreskim obveznicima koji žele da na odgovoran način upravljaju poslovanjem svoje kompanije. Poreski sistem je komplikovan. Poslovanje kompanija utemeljeno je na poštovanju zakona i obaveze plaćanja poreza. Finansijsko savetovanje podrazumeva pružanje informacija o svim relevantnim poreskim pitanjima: od popunjavanja poreske prijave do sastavljanja redovnih finansijskih izveštaja. Zastupanja u različitim poreskim postupcima pred poreskim ili drugim nadležnim organima takođe spada u poresko savetovanje. Poreski savetnik kao stručno lice će Vas blagovremeno obaveštavati o aktuelnim promenama poreskih propisa. Od savetnika možete očekivati i ali stručno mišljenje o određenim transakcijama kao i tumačenje propisa.


Finansijsko savetovanje uključuje čitav spektar usluga pomoću kojih možete da poboljšate vaše poslovanje. Neke od njih koje će Vam svakako biti od pomoći su:

- Savetovanje prilikom registracije firme
- Poslovno savetovanje iz oblasti finansija
- Pomoć oko izrade godišnjih i drugih planova
- Strateško planiranje
- Izrada biznis plana
- Analiza konkurencije
- Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica

Prilikom otvaranja firme biće vam od velike pomoći ako u svom timu imate profesionalnu knjigovodsvenu agenciju koja će vam pomoći sa upućivanjem u zakone Republike Srbije.

 

OBRAČUN PDV-a

Ako je firma u sistemu PDV-a, plaćaće PDV na izlazne fakturekoje se odnose na promet robe i usluga u Republici Srbiji. Ako se promet odnosi na izvoz robe ili usluga, firma neće plaćati PDV na taj promet robe ili usluga. Firma koja je u sistemu PDV-a ima pravo na odbitak (umanjenje) svoje obaveze za PDV za iznos PDV-a koji plati kroz plaćanje ulaznih faktura od svojih dobavljača. Opšta stopa PDV-a je 20%, dok je posebna stopa 10% i Zakonom o PDV-u je propisano kada se primenjuje opšta, a kada posebna stopa.

Obračun poreza i podnošenje poreskih prijava:

- obračun PDV-a i podnošenje poreskih prijava PPPDV
- interni obračun PDV-a
- savetovanje u vezi sa eventualnim poreskim oslobođenjima
- obračun poreza na dobit ili dohodak i podnošenje prijava
- obračun poreza po odbitku

Zakoni Republike Srbije liče na mnoge Evropske zakone. Međutim, savetovanje sa stručnim licima iz profesionalnih knjigovodstvenih agencija je više nego poželjno. Potrebne su vam osobe koje znaju kako funkcioniše lokalna primena propisa, kao i objašnjenje razlika u odnosu na vašu matičnu zemlju.