Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Kvantna Terapija

Vrtoglavi razvoj kvantne fizike, elektronike, zakoni kontinuiranog i diskontinuiranog kretanja kao i zakono ne-lokalnosti učinili su veliki pomak i u kvantnoj medicini i terapiji.
Kvantna Terapija
24 Jul 2022
0 pregleda

Još pre trideset godina u laboratoriskim – eksperimentalnim uslovima pokazalo se da lečenje na“ daljinu“radi, potvrdivši hipotezu da kvantni objekti koji su u korelaciji mogu da utiči jedan na drugog na udaljenosti zbog svoje kvantne „ne-lokalnosti“.

To u praksi znači da nakon terapije koja se primi u ordinaciji nastavak terapije ide i kada ste daleko od vašeg lekara, jer je uspostavljen rezonantni odgovor  sa sistemom koji vas „prati“ i nastvalja da koriguje vaše frekfentne zapise. Ovakva kvantna terapija je moguća uz pomoć elektronskih – čipova koja svaka osoba ponese sa sobom i koji predstavlja „signalni most“ sa kvatnim sistem čak i kada nismo direktno povezani sa apartom.

Ovakav energetski zapis može da traje i do mesec dana kada se uglavnom savetuju kontrole.


Zvuči  fantastično!!


Naš veliki Nikola Tesla je otac kvantne medicine i govorio je, još u 19 veku, da će se spajanjem esoteriskih pricipa i nauke napravti takav iskorak za čovečanstvo koji će promeniti sve. Svedoci smo tog vremena.

Dr Valentina M. Jakovljević