Kvalitetni SEO backlinkovi Srbija

Brokerske Kuće

Finansijske Institucije / Pravo


Tandem financial

Tandem financial

Mi smo BDD TANDEM FINANCIAL a.d., brokersko-dilersko društvo iz Novog Sada. Aktivni smo učesnik u trgovanju hartijama od vrednosti preko Beogradske berze.

http://www.tandemfin.com/